Løken 1, 2 og 3 borettslag i Lørenskog

Omfattende rehabilitering siste 6-7 årene. Alle veier og plasser er rehabilitert med nytt pukkfundament, kantstein og asfalt. Store dreneringsarbeider. Nytt grøntanlegg med elvestein og plantekasser langs fasader. Nedgravd avfall system. 

Levert av  
mangadexmangadex